HOTLINE: 0908 470 827

Thay màn hình


THAY MÀN HÌNH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPad 1 1,500,000 3 tháng
iPad 2 1,400,000 3 tháng
iPad 3 1,300,000 3 tháng
iPad 4 1,300,000 3 tháng
iPad mini 1 1,400,000 3 tháng
iPad mini 2 2,000,000 3 tháng
iPad mini 3 2,000,000 3 tháng
iPad mini 4 3,800,000 3 tháng
iPad air 1 2,200,000 3 tháng
iPad air 2 4,800,000 3 tháng
iPad pro 9.7 inch 4,500,000 3 tháng
iPad pro 10.5 inch 7,000,000 3 tháng
iPad pro 12.9 inch 6,500,000 3 tháng
iPad pro 12.9 inch 2017 8,500,000 3 tháng

 

THAY CẢM ỨNG ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPad 1 900,000 3 tháng
iPad 2 700,000 3 tháng
iPad 3 700,000 3 tháng
iPad 4 700,000 3 tháng
iPad mini 1 700,000 3 tháng
iPad mini 2 700,000 3 tháng
iPad mini 3 900,000 3 tháng
iPad mini 4 (ép kính) 1,600,000 Không bảo hành
iPad air 1 1,000,000 3 tháng
iPad air 2 (ép kính) 1,800,000 Không bảo hành
iPad pro 9.7 inch (ép kính) 2,500,000 Không bảo hành
iPad pro 10.5 inch (ép kính) 3,200,000 Không bảo hành
iPad pro 12.9 inch (ép kính) 3,000,000 Không bảo hành
iPad pro 12.9 inch 2017 (ép kính) 3,500,000 Không bảo hành

 

Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây