HOTLINE: 0908 470 827

Thay linh kiện điện thoại


iPHONE 6 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 450,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến + camera trước 400,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 400,000 3 tháng
Dây cáp socket home 350,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 400,000 3 tháng
Dây nút home 350,000 3 tháng
Dây nút nguồn 400,000 3 tháng
Dây volume 350,000 3 tháng
Rung 350,000 3 tháng
Loa trong 350,000 3 tháng
Pin 450,000 3 tháng
Ron màn hình 350,000 3 tháng
Phản quang màn hình 450,000 3 tháng
Vỏ 800,000 Không bảo hành

 

iPHONE 6 PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 600,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến + camera trước 450,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 400,000 3 tháng
Dây cáp socket home 400,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 450,000 3 tháng
Dây nút home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn 450,000 3 tháng
Dây volume 400,000 3 tháng
Rung 400,000 3 tháng
Loa trong 400,000 3 tháng
Pin 500,000 3 tháng
Ron màn hình 450,000 3 tháng
Phản quang màn hình 500,000 3 tháng
Vỏ 800,000 Không bảo hành

 

iPHONE 6S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 700,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến + camera trước 550,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 550,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 550,000 3 tháng
Dây nút home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn 450,000 3 tháng
Rung 450,000 3 tháng
Loa trong 450,000 3 tháng
Pin 550,000 3 tháng
Ron màn hình 500,000 3 tháng
Phản quang màn hình 800,000 3 tháng
Vỏ 800,000 Không bảo hành

 

iPHONE 6S PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 1,200,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến + camera trước 700,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 600,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 600,000 3 tháng
Dây nút home 500,000 3 tháng
Dây nút nguồn 500,000 3 tháng
Dây volume 450,000 3 tháng
Rung 500,000 3 tháng
Loa trong 500,000 3 tháng
Pin 600,000 3 tháng
Ron màn hình 600,000 3 tháng
Phản quang màn hình 900,000 3 tháng
Vỏ 900,000 Không bảo hành

 

Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây