HOTLINE: 0908 470 827

Thay linh kiện điện thoại


iPAD MINI 1 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau iPhone 450,000 3 tháng
Camera trước 400,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 500,000 3 tháng
Dây anten wifi Báo giá 3 tháng
Dây cáp sạc 450,000 3 tháng
Dây home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 500,000 3 tháng
Dây tai nghe 450,000 3 tháng
Pin 600,000 3 tháng
Ron màn hình Báo giá 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 1,000,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,200,000 3 tháng

 

iPAD MINI 2 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau iPhone 550,000 3 tháng
Camera trước 550,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 600,000 3 tháng
Dây anten wifi Báo giá 3 tháng
Dây cáp sạc 550,000 3 tháng
Dây home 500,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 550,000 3 tháng
Dây tai nghe 550,000 3 tháng
Pin 750,000 3 tháng
Ron màn hình  Báo giá 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 1,400,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,550,000 3 tháng

 

iPAD MINI 3 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau iPhone 700,000 3 tháng
Camera trước 700,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 700,000 3 tháng
Dây anten wifi Báo giá 3 tháng
Dây cáp sạc 650,000 3 tháng
Dây home 600,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 650,000 3 tháng
Dây tai nghe 650,000 3 tháng
Pin 850,000 3 tháng
Ron màn hình  Báo giá 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 1,500,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,600,000 3 tháng

 

iPAD MINI 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau iPhone 900,000 3 tháng
Camera trước 900,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 900,000 3 tháng
Dây anten wifi Báo giá 3 tháng
Dây cáp sạc 800,000 3 tháng
Dây home 700,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 800,000 3 tháng
Dây tai nghe 800,000 3 tháng
Pin 1,000,000 3 tháng
Ron màn hình  Báo giá 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi  Báo giá 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi + 3G  Báo giá 3 tháng

 

Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây