HOTLINE: 0908 470 827

Thay linh kiện điện thoại


iPAD 2 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau iPhone 450,000 3 tháng
Camera trước 400,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 500,000 3 tháng
Dây anten wifi 450,000 3 tháng
Dây cáp sạc 500,000 3 tháng
Dây home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 450,000 3 tháng
Dây tai nghe 500,000 3 tháng
Pin 600,000 3 tháng
Ron màn hình 300,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 950,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,000,000 3 tháng

 

iPAD 3 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau iPhone 450,000 3 tháng
Camera trước 400,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 500,000 3 tháng
Dây anten wifi 450,000 3 tháng
Dây cáp sạc 500,000 3 tháng
Dây home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 450,000 3 tháng
Dây tai nghe 550,000 3 tháng
Pin 700,000 3 tháng
Ron màn hình 300,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 1,150,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,200,000 3 tháng

 

iPAD 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau iPhone 450,000 3 tháng
Camera trước 400,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 500,000 3 tháng
Dây anten wifi 450,000 3 tháng
Dây cáp sạc 500,000 3 tháng
Dây home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 450,000 3 tháng
Dây tai nghe 550,000 3 tháng
Pin 700,000 3 tháng
Ron màn hình 300,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 1,150,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,200,000 3 tháng

Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây