HOTLINE: 0908 470 827

Sửa chữa trên mainboard


iPHONE 6 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,400,000 3 tháng
Mất wifi 1,100,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,500,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,100,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,100,000 3 tháng
Mất nguồn (chết IC nguồn) 1,400,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,100,000 3 tháng
Không camera 1,100,000 3 tháng
Mất imei 1,800,000 – 3,000,000 3 tháng
Sàng main 2,800,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 1,200,000 – 1,800,000 3 tháng

 

iPHONE 6 PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,500,000 3 tháng
Mất wifi 1,200,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,600,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,200,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,200,000 3 tháng
Mất nguồn (chết IC nguồn) 1,500,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,200,000 3 tháng
Không camera 1,200,000 3 tháng
Mất imei 2,000,000 – 3,500,000 3 tháng
Sàng main 3,200,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 1,200,000 – 1,800,000 3 tháng

 

iPHONE 6S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,800,000 3 tháng
Mất wifi 2,200,000 3 tháng
Mất cảm ứng 2,200,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,600,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,600,000 3 tháng
Mất nguồn (chết IC nguồn) 2,000,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,800,000 3 tháng
Không camera 1,400,000 3 tháng
Mất imei 2,200,000 – 5,000,000 3 tháng
Sàng main 4,000,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 1,600,000 – 2,400,000 3 tháng

 

iPHONE 6S PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 2,000,000 3 tháng
Mất wifi 2,200,000 3 tháng
Mất cảm ứng 2,200,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,800,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,800,000 3 tháng
Mất nguồn (chết IC nguồn) 2,200,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 2,000,000 3 tháng
Không camera 1,500,000 3 tháng
Mất imei 2,500,000 – 5,500,000 3 tháng
Sàng main 4,500,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 1,600,000 – 2,400,000 3 tháng

 

Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây