HOTLINE: 0908 470 827

Sửa chữa trên mainboard


iPHONE 5 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 800,000 3 tháng
Mất wifi 700,000 3 tháng
Mất cảm ứng 700,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 700,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 700,000 3 tháng
Mất nguồn ( chết IC nguồn) 800,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 700,000 3 tháng
Không camera 700,000 3 tháng
Mất imei  800,000 – 1,500,000 3 tháng
Sàng main 1,000,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb  900,000 – 1,500,000 3 tháng

 

iPHONE 5C ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 800,000 3 tháng
Mất wifi 700,000 3 tháng
Mất cảm ứng 700,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 700,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 700,000 3 tháng
Mất nguồn ( chết IC nguồn) 900,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 700,000 3 tháng
Không camera 700,000 3 tháng
Mất imei  900,000 – 1,800,000 3 tháng
Sàng main 900,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb  900,000 – 1,500,000 3 tháng

 

iPHONE 5S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 900,000 3 tháng
Mất wifi 800,000 3 tháng
Mất cảm ứng 800,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 800,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 800,000 3 tháng
Mất nguồn ( chết IC nguồn) 1,000,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 800,000 3 tháng
Không camera 800,000 3 tháng
Mất imei  1,000,000 – 1,800,000 3 tháng
Sàng main 1,600,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 1,000,000 – 1,600,000 3 tháng

 

iPHONE 5SE ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,600,000 3 tháng
Mất wifi 2,000,000 3 tháng
Mất cảm ứng  1,600,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,400,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB  1,400,000 3 tháng
Mất nguồn ( chết IC nguồn) 1,800,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,600,000 3 tháng
Không camera 1,200,000 3 tháng
Mất imei  1,800,000 – 3,000,000 3 tháng
Sàng main 3,500,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 3 tháng

 

Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây