HOTLINE: 0908 470 827

Sửa chữa trên mainboard


iPAD MINI 1 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 900,000 3 tháng
Mất wifi 800,000 3 tháng
Mất cảm ứng 800,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 800,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 800,000 3 tháng
Mất nguồn ( chết IC nguồn) 900,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 800,000 3 tháng
Không camera 800,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 900,000 – 1,500,000 3 tháng

 

iPAD MINI 2 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,100,000 3 tháng
Mất wifi 900,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,100,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,000,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 900,000 3 tháng
Mất nguồn ( chết IC nguồn) 1,200,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,100,000 3 tháng
Không camera 900,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 1,000,000 – 1,600,000 3 tháng

 

iPAD MINI 3 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,400,000 3 tháng
Mất wifi 1,200,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,400,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,400,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,200,000 3 tháng
Mất nguồn ( chết IC nguồn) 1,400,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,400,000 3 tháng
Không camera 1,000,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 1,200,000 – 1,800,000 3 tháng

 

iPAD MINI 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,600,000 3 tháng
Mất wifi 1,500,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,600,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,500,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,400,000 3 tháng
Mất nguồn ( chết IC nguồn) 1,600,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,500,000 3 tháng
Không camera 1,200,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 1,200,000 – 1,800,000 3 tháng

 

Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây