HOTLINE: 0908 470 827

Nâng cấp ổ cứng


iPHONE 5 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 900,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng

 

iPHONE 5C ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 900,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng

 

iPHONE 5S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 1,000,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 1,300,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,300,000 3 tháng
Nâng 64Gb lên 128Gb 3 tháng
Nâng 16Gb lên 128Gb 3 tháng

 

iPHONE 5SE ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,600,000 3 tháng
Nâng 64Gb lên 128Gb 1,600,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 128Gb 2,200,000 3 tháng

 

Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây